Com serà el Fab Lab a Lleida?

El nou Fab Lab de Lleida és concebut com una eina transversal d’innovació social i, si bé els Fab Labs tenen en la seva definició un component tecnològic expressat a través de l’existència de les màquines als seus espais, és important com es pot innovar mitjançant l’intercanvi de coneixement que en aquests espais es produeix.

Segons les necessitats detectades i expressades per l’ajuntament de Lleida i les diferents entitats que conformen l’ecosistema públic, es va arribar a la conclusió que el nou Fab Lab de Lleida havia de seguir unes línies principals i, posteriorment, expandir-se transversalment per l’ecosistema de la quàdruple hèlix.

Fotografia d'un espai de fab lab
Fotografia d'un espai de fab lab

Línies principals del Fab Lab a Lleida

Cohesió - La cohesió social/ciutadana

Oferir un entorn col·laboratiu on impulsar activitats de trobada amb la finalitat de generar sinergies.

Compartir reptes i intercanviar coneixement en els diferents àmbits que conformen la Quàdruple Hèlix (Ciutadania, Empreses, Centres de Coneixement i Administració Pública) del territori.

Sumar talents de tota la comunitat veïnal, per tal de transformar-los en coneixements compartits i productes derivats de la fabricació digital que beneficien a la cohesió i integració en el barri i la ciutat.

Un espai participatiu i inclusiu, en el qual totes les diversitats dels habitants del barri siguin representades.

Formar part de les accions de cohesió i desenvolupament cultural i artístic de Lleida.

Formació i coneixement compartit

Apropar les noves tecnologies de creació i fabricació digital a tothom per a trencar amb la bretxa digital d’accés, així com promoure el correcte ús i aprofitament de la tecnologia. Oferir el coneixement necessari per a preparar a joves, i menys joves, a afrontar els nous reptes i oportunitats que ofereixen les eines de fabricació digital.

Acompanyar a cada individu i col·lectiu a desenvolupar el seu talent creatiu i digital, i apoderar-lo per a la plena inclusió social i laboral amb la finalitat de millorar la societat i el medi-ambient.

Oferir formació especialitzada per a empreses i emprenedors perquè coneguin nous programes i solucions tecnològiques que els puguin fer avançar professionalment.

Establir mecanismes per intercanviar coneixements, metodologies de recerca i eines entre els actors de la Quàdruple Hèlix al servei de la co-creació i co-ideació col·laborativa. Relació win-win entre tots els actors.

Laboratori Obert - El lliure accés a la tecnologia

Oferir un espai obert i de lliure accés, on la ideació, el prototipatge i el testatge de solucions innovadores, per part de persones i/o col·lectius produeix un  impacte social i transformació professional.

Esdevenir un laboratori obert als diferents actors de la Quàdruple Hèlix (Ciutadania, Empreses, Centres de Coneixement i Administració Pública) des del qual s’ofereix accés a les eines digitals per facilitar el treball conjunt a reptes locals.

Ser un espai d’unió per a les diferents sensibilitats que actuï com a pal de paller per a projectes innovadors de la regió/ciutat.

Circu-Lab - Pensament circular

Un laboratori per l’economia circular, centrant l’activitat en l’estudi, assaig i desenvolupament de noves estratègies al voltant de l’economia circular, per tal de convertir-se en un projecte viu amb capacitat per adaptar-se a un entorn en transformació permanent i a reinventar-se amb base a l’experiència adquirida.

Un espai de trobada dels diferents agents interessats en el desenvolupament de noves estratègies i desenvolupaments al voltant de l’economia circular.

Un espai de conscienciació per a les noves generacions sobre tot allò que envolta l’economia circular i els nous paradigmes de creació i consum.

On estarà situat

Estarà situat al Centre Històric de la ciutat, en concret, a l’edifici històric del Mercat del Pla, al carrer Sant Martí número 3.

Fotografia del Mercat del Pla

paeria.cat